20.10.2022

ZODM v kategoriích U14 a U16 proběhne v lednu 2023 ve Špindlerově Mlýně a jednotlivé krajské výpravy připravují nominace na základě příslušných kritérií a dle trvalého bydliště závodníků.

Pokud máte trvalé bydliště v jiném kraji než ho má váš mateřský oddíl, ozvěte se příslušným krajským koordinátorům.

Krajským koordinátorem je zástupce kraje v komisi mládeže.

Kontakty najdete na stránce Struktura OSÚ AD

 

Mgr. JIŘÍ MATĚJŮ
Metodik mládeže OSÚ AD SLČR